Lähisuhte vägivallaga tegelevate institutsioonide  ÜMARLAUD

Missioon: Lähisuhte vägivalla teadvustamine ühiskonnas ja  erinevate institutsioonide koostöö suurendamine lähisuhte vägivalla vähendamisel.

Visioon: Lähisuhte vägivald on avalikkuse poolt taunitav, märgatakse vägivalda ja antakse sellest politseisse teada, lähisuhte vägivallaga kokku puutuvad  institutsioonid teevad omavahel koostööd. 

Ülevaade  Lähisuhte vägivallaga tegelevate institutsioonide  ÜMARLAUa TOIMIMISEST

Lähisuhte vägivald oli sajandi alguses tabuteema. Meie tähelepanu sellele teemale juhtis Norra Buskerudi maakonna Soolise Võrdõiguslikkuse komitee ja Pärnu naiste koostöö. 2001 aasta detsembris käis 10 erineva naisteühenduse võtmeisikut Buskerudis, kus tutvustati naiste varjupaika BETZI. Siit sai alguse idee ka Pärnusse naiste varjupaik luua. Idee teostus 2. novembril (hingedepäev) 2009. aastal, kui avati Pärnu Naiste varjupaik.  Tee selleni oli pikk, sest riiklikku poliitikat ja  toetused puudusid.

 

2004. aasta septembris alustas Pärnus tööd koduvägivalla all kannatanud naiste tugigrupp psühholoog Ülle Pikma juhtimisel. Toimis ka SOS liin, kust 24 tundi sai nõustamist.

Novembris 9.11.2004 toimusi naiste ümarlaud perevägivalla teemadel politsei ja prokuratuuri esindajatega.

Märtsis 1.03.2006 toimus ümarlaud, kus arutati võimalikku Pärnu Naiste varjupaiga sihtgruppi ja milline on  selle tugivõrgustik.

Mais 27.05.2010 toimus Pärnumaa Naiste Ümarlaud teemal  lähisuhte vägivalla ohvrite tugivõrgustiku moodustamine Pärnumaal. Ümarlaual olid esindatud politsei, prokuratuuri, Ohvriabi, Pärnu maavalitsuse, linnavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuse Liidu ja Pärnu Naiste Varjupaiga eestvedajad. Otsustati tegutseda edaspidi võrgustikuna.

Mais 26.05.11 toimus lähisuhte vägivalla tugisüsteemi ümarlaud, kus osalesid Sotsiaalministeeriumi, Maavalitsuse, politsei, prokuratuuri, ohvriabi, linnavalitsuse sotsiaalosakonna, POLi, psühholoogide esindajad. Arutati lähisuhte vägivallallaga toimetavate instantside ja avalikkuse esindajate koostöö võimalusi  ÜRO Peaassamblee 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioonile “Naistevastase vägivalla likvideerimisest”  valguses.
Novembris  8.11.2012  toimus foorum teemal „Lähisuhte vägivald meie keskel“,  kus oma vaateid lähisuhte vägivalla kui ühiskonna mädapaise kohta esitasid Riigikogu liikmed Annely Akkermann  ja Andres  Anvelt; Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talituse ennetusteenistuse komissar Alar Abel; Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna korrakaitsebüroo piirkonnapolitseinik, vanemkonstaabel Tambet Tali; Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna peaspetsialist Kaisa Üprus-Tali; Pärnu MV haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja Epp Klooster; Pärnu abilinnapea Jane  Mets. Foorum andis meile kui korraldajatele teadmise, et oma seadusandliku initsiatiiviga oleme õigel teel. Detsembris esitasime oma ettepanekud  Riigikogu Sotsiaalkomisjonile ja  Justiitsministeeruimile.
Mais 21.05.2013 toimus mõttekoda “Koostöö erinevate institutsioonide vahel vähendamaks lähisuhte vägivalda”. Tegemist oli tradiditsioonilise lähisuhte vägivallaga tegelevate institutsioonide kohtumisega. Külalisteks olid  Justiitsministeeriumi nõunik Laidi Surva, Helen Sööt Sotsiaalministeeriumist, Kati Nõmm ja Kerli Palu Politsei ja Piirivalve Ametist. Lisaks oma ametkonna töö tutvustamisele toimus arutelu “Kuidas me saame koos tõhusamalt  lähisuhte vägivalda ohjata?“ Arutelu tulemusel koguti meilitsi osalejate arvamused ja vormistati ettepanekud edastamiseks Sotsiaal- ja Justiitsministeeriumisse.
Novembris 7.11.2013 korraldasime mõttekoja “Vägivald ja meedia”. Külalisteks olid Riigikogu liige Andres Anvelt, kes keskendus Riigikogu seadusloomele ja Kärt Anvelt, kes keskendus ajakirjaniku rollile lähisuhte vägivalla toomisel koduseinte vahelt  avalikkuse ette. Pärnu Naiste Varjupaiga võtmeisik Margo Orupõld andis ülevaate Pärnu Naiste Varjupaiga tegevusest ja varjupaigas viibinud lapsed esitasid omaloomingulise näitemängu meie prahisest jalajäljest looduses.
Novembris 18.11.14  toimus  mõttekoda „ Erinevate tasandite koostöö lähisuhte vägivalla ohjamisel”  
/Milleri seadus ütleb: ” Te ei oska öelda, kui sügav on lomp, enne kui te ei ole sellesse sisse astunud”/. Mõttekojas osalesid maavalitsuse, kohaliku omavalitsuse, politsei, ohvriabi ja vabaühenduste esindajad. Tegime tagasivaate selle aastatuhande esimesse aastasse, kui naisteühendustega hakkasime tähelepanu pöörama lähisuhte vägivalla märkamisele ühiskonnas. See on soolõime kõige valusam osa, mis seni oli jäetud koduseinte vahele.
Juuni 5.06.15 toimus ümarlaud „Märka lähisuhtevägivalda“, mille moto oli „Iga inimene on enda ja oma saatuse peremees, laste saatus sõltub aga neid ümbritsevate inimeste armulikkusest.Ümarlaua eesmärk oli  märgata soopõhist lähisuhtevägivalda ning leida võimalusi ohvrite tugisüsteemi suunamiseks, et saada reaalset abi iseseisva eluga toimetulekuks.  Erinevate institutsioonide koostöö  aitab oluliselt mõista soopõhise lähisuhtevägivalla ohvri probleeme ja leida lahendusi, kuidas neid kõige ökonoomsemalt lahendada. Rohujuurel tasandil kogemustete ei oska otsustajad näha tervikpilti olukorrast. Koostöö ja asjadest ühte moodi arusaamine on parim viib ühiskonnas teravate probleemide lahendamiseks.    

 

 

 

.