Püsivalt tegutsevad järgmised koostöövõrgustikud:

  1. Pärnumaa Naisteühenduste Ümarlaud. Tegutseb alates  22.02.1999.                                             Avatud kõikidele naisteühendustele Pärnumaal.                                                                            
  2. Pärnu Linna Volikogu Ühenduste Ümarlaud (VÜÜ). Tegutseb alates 20.11.2007.      Avatud kõikidele ühendustele Pärnu linnas. 

Planeerimise NÕUKODA (seotud volikogu ühenduste ümarlauaga). Tegutseb alates 17.10.12. Avatud Pärnu asumiseltsidele.

Alus 28.03.12 allkirjastatud koostöökokkulepe, millega kaasatakse  ühendusi avaliku    ruumi puudutavate otsuste tegemisse  Planeerimisseaduse § 18 lõige 5 punkt 4st alusel.                                                                                                            

  1. Pärnu Linna vähemusrahvuste ühenduste ümarlaud. Tegutseb alates 13.11.2008 Alus Pärnu LV otsus.                                                                                         
  2. Temaatiline lähisuhte vägivallaga kokku puutuvate institutsioonide (politsei, prokuratuuri, ohvriabi, omavalitsuste ja ühenduste esindajate) ümarlaud. Kokkusaamine 1x aastas. Esimene ümarlaud 2004. aastal, algul vajaduspõhiselt. Regulaarseks muutus 2009 aastal.